Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008

απονευρωμένη όραση


Μουδιασμένη σήμερα!

Στείρο ποτάμι,
σύντροφος του άνυνδρου ουρανού
αγκομαχεί στο δύσβατο,
που κάποτε θύμιζε, βυθό.
Απονευρωμένη η όραση ,
πόνου ευθεία ,
διασχίζει στρατοπεδευμένους ιούς
στα σύνορα του Βορρά,

παγωμένη εκστρατεία.

Έναν γκρεμνό γεφυρώνω
τριών λευκών νάνων,
να μεταφέρουν εφόδια σε νηστικούς πολεμιστές.

Πλανεύτρα όσφρηση!

Ανεξέλεγκτε νου!

Προδικάζεις πόνους
σε βύθιση αμαρτωλής σύριγγας,
μετάγγιση μάταιης ανακούφισης

Προδομένε μυστικοφόρε λάρυγγα,
γευματίζεις καημούς
φέτες από νάρκωση!