Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009
Μιλάς για χθες
Που διογκώθηκαν οι κώδικες
Της ακινησίας
Στο ξακουστό εμπόδιο
Της πίστης

Μιλάς για τα αυθαίρετα
Της φωνής τους επίπεδα
Που θίγουν αρμόδιους
Διακόπτες

Παράκληση Κύριε!

Τα έρποντα κατάγματα
Διόρθωσε

Κι εγώ
Σε χρόνο ανυποψίαστο
Θα εκδυθώ!


"ευχαριστώ τη Μαρία Ν για τη φωτογραφία"